"Ens importen les mirades"

 

Política Compliance

Marlex disposa d'un programa de prevenció de responsabilitat que incorpora una sèrie de mecanismes implementats en l'estructura empresarial destinats a garantir el compliment de la normativa penal en l'exercici de la seva activitat. El programa, un cop definit el mapa de riscos, regula unes mesures de prevenció que tenen el seu fonament en la formació i l'actitud del nostre personal i articula mecanismes de reacció àgils i eficients que garanteixen la consecució de la finalitat perseguida.

Descàrrega del document AQUÍ

 

Política de Privacitat

GRUP MARLEX es configura a través d’una societat holding (EkmGroup) i dues societats de gestió: Marlex Gestió ETT, S.L.U. per a la gestió de l’activitat de treball temporal i Eurogrup Consulting per a l’activitat de la Consultoria de Selecció i Formació. En endavant el conjunt de les tres societats les anomenem GRUP MARLEX i li comuniquem que, amb la finalitat d'informar dels nostres serveis, oferir treballs i rebre currículum vitae, en aquesta pàgina web se sol•liciten dades de caràcter personal que seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de les empreses que composen GRUP MARLEX. Així mateix, l'informem que totes les dades són tractades conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, i que els nostres fitxers estan legalment inscrits al Registre General de Dades Personals. La present política de privacitat es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella qualsevol persona que utilitzi aquesta web.

CONSENTIMENT I AUTORITZACIÓ DEL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE LES DADES PERSONALS

GRUP MARLEX en representació de las empreses que l'integren, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina Web o bé, mitjançant correu electrònic o postal, ens està donant expressament la seva autorització i consentiment pel tractament i incorporació d'aquestes dades als nostres fitxers automatitzats, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i que accepta les condicions del tractament expressades a continuació. Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits a què obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999.

QUINES DADES SOL•LICITEM I AMB QUINA FINALITAT

La present pàgina Web recull les seves dades personals mitjançant la recepció dels formularis que conté o per mitjà de les nostres bústies de correu electrònic. Les dades que sol•licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. No obstant això, algunes són absolutament necessàries per poder portar a terme els serveis que li oferim, de manera que les dades del formulari de currículum ressenyats amb un asterisc (*) són d'obligada resposta.

Mitjançant els enllaços "ofertes i enviar currículum" ens està proporcionant les seves dades personals i professionals (currículum vitae) que seran incorporades al fitxer de candidats de cada una de las empreses de GRUP MARLEX amb l'única finalitat de participar en els nostres processos de selecció de personal propis o sol•licitats pels nostres clients de treball temporal i recursos humans, sempre que això ens sigui possible i a partir de les ofertes que disposem a les nostres oficines i que ens puguin sol•licitar els nostres clients.

Així mateix, les nostres pàgines incorporen diversos formularis de contacte amb la finalitat que ens sol•liciti qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte. Si Vostè inclou dades personals al seu correu electrònic, o la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar-los als nostres fitxers corresponents.

GRUP MARLEX es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als nostres fitxers.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL•LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament als nostres fitxers per accedir a les seves dades, rectificar-les si són errònies o han variat i donar-se de baixa si no desitja seguir incorporat a ells. Pot exercir els seus drets dirigint-se a: GRUP MARLEX - Responsable Dades Personals - Plaça Catalunya, 14 - 17004 Girona.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES

GRUP MARLEX l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a menys que vostè ens ho autoritzi i sigui estrictament necessari per facilitar-li treball. Ens autoritza expressament a cedir o comunicar les seves dades personals únicament en els següents casos:

A les empreses que durant els processos de selecció requereixin certa informació per considerar la possibilitat de requerir dels seus serveis laborals. A les empreses del GRUP MARLEX.

ACTUALITZACIÓ I CANCEL•LACIÓ DE LES SEVES DADES

Perquè puguem tenir les seves dades personals actualitzades, és important que ens informi sempre davant qualsevol modificació de les mateixes. En cas contrari no responem de la veracitat d'aquestes. Així mateix, ens certifica que totes les dades que vostè ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual les sol•licitem i ens autoritza a verificar les dades aportades.

Considerem que si no cancel•la expressament les seves dades personals als nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos per a futurs processos de selecció, fins que GRUP MARLEX ho consideri oportú.

COOKIES

Amb aquest avís, GRUP MARLEX comunica als usuaris que utilitza cookies quan l'usuari navega per les diferents pàgines de les pàgines web GRUP MARLEX. S'utilitzen amb l'objectiu de reconèixer als usuaris que s'hagin registrat i poder oferir-los un millor servei i més personalitzat i obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), i controlar el nombre de visites i ajustar els serveis oferts amb major efectivitat. No obstant, l'usuari podrà impedir la generació de cookies amb l'opció corresponent que tingui el seu navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà sent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DELS FITXERS AUTOMATITZATS

GRUP MARLEX en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, l'informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat de les mateixes, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que detalla les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

GRUP MARLEX pot modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

Per qualsevol qüestió, problema, dubte o consulta respecte les seves dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres:

· Per telèfon: 902 17 00 34.
· Per escrit o personalment: Plaça Catalunya 14, 17004 Girona.
· Per correu electrònic: protecciodades@marlex.net
· També pot posar-se en contacte amb LANT ADVOCATS, al correu electrònic info@lant-abogados.com

ATENCIÓ: La present Política de Privacitat ha estat actualitzada amb data 22/03/2017 i en qualsevol moment podem modificar-la. Si us plau comprovi aquesta data cada vegada que ens faciliti les seves dades personals i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.