Frilco Philippines Corporation E-tup Web Services
  • Recruiting

    És la nostra divisió especialitzada en la selecció i avaluació de perfils professionals i executius, que ocupen llocs d’alta responsabilitat dins l’empresa.

Plantegem un procés de selecció rigorós i professional, amb els mètodes més fiables i actuals del mercat, per avaluar els candidats en totes les seves dimensions: personal, professional, competencial i actitudinal. No busquem un bon candidat sinó seleccionar el millor. Creiem que aquest component marca la diferència entre una bona empresa i una empresa excel˙lent.
Sol˙licitar una proposta
de col˙laboració Recruiting

Solucions Recruiting

Àrea “Professional”
Tots aquells perfils especialitzats que aporten valor a la organització ja siguin perfils tècnics com de “middle management”. L’empresa es desenvolupa cada dia gràcies a l’aportació professional integrada de tots ells.

Àrea “Executive”
Tots aquells perfils que exerceixen un càrrec d’alta direcció a dins una organització o executen competències professionals estratègiques per l’empresa. La seva posició influeix de forma molt significativa al desenvolupament futur de l’empresa.

Ens importen les mirades

Dossier corporatiu